Sportmassage

FOLDER van mijn brancheorganisatie NGS

klachten
U kent het wel. Lekker gesport en daarna de bekende klachten. Wellicht ook blessures. Hoe kun je dat nu voorkomen? Wat kun je er aan doen? Stelt U zich deze vragen, raadpleeg dan eens een sportmasseur. Deze kan U adviezen geven om te voorkomen dat de pijnklachten heviger worden. U wilt toch doorgaan met sporten.

gezond leven
We willen gezonder leven en sport neemt daarbij een grote plaats in. Bij topsport en recreatiesport zijn mannen, vrouwen, jong en oud, in beweging. Maar bewegen kan spierpijn en blessures veroorzaken waardoor U niet verder kunt. Soms kunt U zelfs niet meer aan het werk. Veel van deze ongemakken ontstaan doordat mensen te weinig van hun lichaam weten. Zij treffen ook niet de juiste maatregelen om pijnvrij te sporten.

voorkom blessureleed
Veel blessureleed kunt U voorkomen. Een sportmasseur van het NGS helpt U daarbij. Een sportmasseur doet meer dan alleen masseren. Zij begeleidt U persoonlijk voor, tijdens en na het sporten. Samen met U zorgt de NGS-sportmasseur ervoor dat sport een gezonde bezigheid blijft en U niet door blessures wordt uitgeschakeld.

ontspanning
Spierpijn en vermoeidheid zijn vaak voorlopers van blessures. Een ontspannende sportmassage na het sporten kan er voor zorgen dat U zonder spierpijn of vermoeidheid verder kunt. U herstelt sneller na een inspanning.

behandeling
Een NGS-sportmasseur past verschillende sportmassagetechnieken toe ter verbetering van de conditie van de spieren. Preventief speelt zij ook een belangrijke rol door het uitvoeren van functietesten (bewegingsuitslag, pijn en kracht). Zij adviseert overgezond en veilig sporten, kleding, voeding, schoeisel en hygiëne. Mede door het regelmatige contact herkent zij bij U snel een beginnende blessure en verwijst zij U zo nodig door naar een (para)medicus. Daarnaast is een sportmasseur geschoold in het aanleggen van beschermende tapes en bandages. Zo voorkomt U dat er nieuwe blessures ontstaan of oude weer opspelen. Ook verleent een sportmasseur hulp bij (sport)ongevallen. Na een blessure adviseert een sportmasseur U over herstelbevorderende maatregelen. Voor klachten die thuis ontstaan kunt U eveneens bij een sportmasseur terecht.

vertrouwd en veilig
NGS-sportmasseurs bezitten het enige door het VWS in Nederland erkende diploma Sportsportmassage . Zij zijn goed opgeleid en staan onder toezicht van het Nederlands Genootschap voor Sportsportmassage. Het NGS stelt hoge eisen aan de kwaliteit, de werkwijze en houding van zijn leden. NGS-Sportmasseurs houden hun kennis en kunde bij door regelmatig her- en bijscholingscursussen te volgen. NGS-Sportmasseurs leveren bij veel evenementen een bijdrage aan het welzijn van de deelnemers. Onder meer bij de marathon van Rotterdam, Amsterdam en Leiden, Elfstedentocht, diverse triathlons en niet te vergeten de Wandelvierdaagse.

Het NGS is partner in het sportgezondheidsoverleg van het NOC*NSF waarin ook zitting hebben de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en de Federatie van Sportmedische Adviescentra. Hierdoor blijven het NGS en zijn leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de sportgezondheidszorg in Nederland.

internationaal
Het NGS is aangesloten bij de EAS. België, Engeland, Finland, Oostenrijk en Zwitserland zijn ook lid hiervan.

Voor de sportvereniging
Kunnen de leden van uw sportvereniging meer presteren, terwijl er tegelijk minder blessures optreden?

Het Nederlands Genootschap voor Sportsportmassage (NGS) beantwoordt die vraag meteen duidelijk ja!. Maar liefst 70 procent van de blessures in de sport kan worden voorkomen door goede preventieve maatregelen waarbij de begeleiding door een sportmasseur een belangrijke bijdrage kan leveren. Ook de blessures in uw sportvereniging.

Minder blessures betekenen een grotere continuïteit in de prestaties van uw sporters. Blessures hebben immers hersteltijd nodig waarin sporters niet beschikbaar zijn of niet volledig mee kunnen draaien.

Bovendien komen de sporters, als ze onder begeleiding en behandeling van een sportmasseur staan, fitter en zekerder het veld in of de baan op.

U draagt als bestuur van uw sportvereniging een verantwoordelijkheid voor uw leden. Toen ze lid werden van uw vereniging hadden ze het plezier in het uitoefenen van hun sport en eventueel goede prestaties voor ogen. Dat de sportrisico’s met zich mee neemt van ernstige of minder ernstige blessures, wordt meestal naar de achtergrond gedrukt. Als bestuur heeft u de morele plicht er alles aan te doen wat in uw vermogen ligt het aantal blessures onder uw leden zoveel mogelijk te beperken. Het welzijn van uw leden moet u bovendien ter harte gaan, het overkomen van een blessure is geen pretje.

Een sportmasseur is de specialist bij uitstek om uw leden in de sportbeoefening te begeleiden. Zowel in de voorbereiding naar het seizoen toe als voor, tijdens en na de wedstrijden. Vlak voor de wedstrijd krijgen de sporters een sportmassage van de spieren die het zwaarst worden belast. Door de sportmassage krijgen ze een betere doorbloeding en worden ze aangezet tot optimaal functioneren.

Na de wedstrijd worden de belaste spieren zodanig behandeld dat afvalstoffen sneller uit de spier verwijderd worden. Daardoor is de sporter sneller weer in staat tot een volgende sportprestatie. Eventuele vroegsymptomen van blessures of onevenwichtigheden in de spieren en gewrichten worden door de sportmasseur geconstateerd. In deze gevallen zal zij of zij gerichte sportmassages doen of de spieren en gewrichten ondersteuning geven door te bandageren of tapen. Een speciaal gedeelte van de opleiding van een NGS-sportmasseur is hieraan gewijd. Als blijkt dat de verschijnselen ernstig van aard zijn, dan zal de sportmasseur de sporter tijdig doorverwijzen naar een arts of een sportmedisch adviescentrum (SMA).

de beste sportverzorging bij de sportmasseur
Bij het herstel van een sporter die geblesseerd is geweest is deskundige begeleiding erg hard nodig. Een sportmasseur is hiervoor de aangewezen persoon omdat zij of zij de grenzen van belasting en belastbaarheid beter kent en maatregelen kan nemen om herstel naar het oude niveau te bevorderen.

Een goede sportmasseur beschikt over ‘Fingerspitzengefühl’, dat zelfs zo ontwikkeld kan zijn dat hij in staat is om aan de hand van de toestand van het spierweefsel de vorm van de sporter op dat moment vast te stellen. Zo is het ook zelfs mogelijk dat een masseur aan de tonus van het spierweefsel, in combinatie met andere symptomen, een overtrainingstoestand op het spoor komt.

Mede door sportmassages kan een toestand van overtraining verholpen worden. Voeg daarbij de gunstige invloed van sportmassage op de prestaties, dan zal het belang van de sportmassage en daarmee van de sportmasseur die deze sportmassage geeft, duidelijk zijn. Voorts wordt het tot de taak van de sportmasseur gerekend om sporters met raad en daad terzijde te staan met adviezen over voeding, trainingsaanpak en verzorging van het lichaam. Behalve sportmassages, uitgevoerd voor de training of wedstrijd, zal de sportmasseur juist ook na de training en/of wedstrijd kunnen masseren. Hiermee kan spierstijfheid verminderd of zelfs voorkomen worden.

Naarmate de trainingen frequenter worden zal de noodzaak tot sportmassage toenemen, omdat het lichaam minder tijd gegund wordt om te herstellen. sportmassage kan in dergelijke gevallen het herstelproces versnellen en ondersteunen. We zien vaak dat de sportmasseur als een soort vertrouwenspersoon wordt beschouwd, waar men niet alleen met lichamelijke klachten terecht kan, maar bij wie men ook eens heerlijk zijn hart kan luchten.

bron: Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

BOEK NU klik hier